2017
Ottubru 4 San Franġisk t’Assisi
18 Lectio Divina kull tielet Erbgħa tax-xahar
   
Diċembru                 1-3 Irtir Avvent

  31          Ikla tal-aħħar tas-sena

2018
January Lectio Divina kull tielet Erbgħa tax-xahar


Frar 10 Ikla tal-Karnival
  14 Quddiesa ta’ Ras ir-Randan
  18 Laqgħa għall-voluntiera
     
March                 2-4 Irtir Randan

  21-23          Eżerċizzi Randan

         
April 15 Laqgħa għall-voluntiera
     
May 20  Pentekoste (l-impenn għallvoluntiera)
     
Ġunju 17 Laqgħa għall-voluntiera
  28 BBQ
     
Lulju 28
Sta Marija tal-Anġli tal- Porziuncola, quddiesa u BBQ
     
Awwissu 11
Santa Klara ta’ Assisi (għand il-Klarissi)