L-Għarfien ta' Alla fil-Ħolqien

(kontribut fit-Tieni Konferenza Nazzjonali dwar l-Ambjent u l-Knisja, 6 t’Ottubru 2006)

aqra aktar...

Inkun Sinjal tas-Saltna

Noti minn diskors li Giacomo Bini OFM għamel lill-Klarissi ta' l-Italja

Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil teżor moħbi f’għalqa, li wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu ferħan imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa.

aqra aktar...

Rigal fl-istorja tiegħek

Noti mid-diskors li l-Ministru Ġeneral OFM għamel liż-żgħażagħ tal-XXV Mixja Franġiskana lejn Assisi, S. Marija ta’ l-Anġli, 2 t’Awissu 2005

Ġesù, l-ikbar rigal li qatt tana l-Missier, jingħata lili, lilek, lil kulħadd. Ġesù, ħuna, isir ukoll ħabib u sieħeb fil-vjaġġ, bħalma darba għamel maż-żewġ dixxipli ta’ Emmaus. Fih, Alla sar “Alla magħna” u għalina.

aqra aktar...

Riflessjoni fuq il-Komunjoni

fid-dawl tad-dokument sinodali "Adolexxenti u żgħażagħ" (kontribut fl-Ewwel Assemblea Djocesana dwar il-Pastorali ma’ l-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ, 1 t’April 2006)

lż-żgħażagħ maltin huma bil-għatx għall komunità, b'mod speċjali f'dan iż-żmien meta numru kbir ta' familji nbidlu f’hotels u ħafna anqas familja m’ghandhom. X'qed noffrulhom?

Veru jew le li l-ħajja komunitarja fil-knisja lokali għaddejja minn kriżi? Bosta mill-komunitajiet tagħna, anke reliġjużi, tilfu kull sens ta’ direzzjoni, fejn l-individwaliżmu sar il-mod ta’ ħajja. Min fejn ġej dan?

aqra aktar...